Aicinājums veidot darba grupu “Vērtīgas dokumentāli-analītiskas filmas televīzijā”

Īss idejas apraksts:
Iedzīvotāji paši organizē vērtīgu filmu demonstrēšanu kādā no Latvijas televīzijām (detalizētāku informāciju skat. pievienotajā failā!) >>lasīt tālāk >>

Aicinājums veidot darba grupu “Priekšlikumu izstrāde Saeimas mājas lapas uzlabošanai”

Īss idejas apraksts: Izstrādāt prasību aprakstu Saeimas mājas lapas uzlabošanai, to iesniegt Saeimai, partijām un valsts kancelejai. Prasīt idejas izvērtējumu. Ideju popularizēt masu medijos.

Sagaidāmais rezultāts un ieguvumi: Saeimas lapa papildināta ar iespējām ātri un ērti atrast informāciju par deputātu balsojumiem un atalgojumu, izgūt statistikas datus par deputātu darbību – darba apmeklējumu, iesniegtajiem priekšlikumiem, uzstāšanās skaitu utt., t.sk. partiju griezumā. >>lasīt tālāk >>