Aicinājums veidot darba grupu ‘Partijas KPE programmas daļējai tulkošanai, konspekta izstrādei’

Īss idejas apraksts:
Atsijāt, pārtulkot un aizgūt vērtīgākās, Latvijas valstij atbilstošas un noderīgas idejas no partijas KPE (Курсом Правды и Единения) programmas valsts pārvaldes pamatprincipu izstrādei.

Sagaidāmais rezultāts un ieguvumi:
Aizgūtās idejas atvieglos un paātrinās Latvijas valsts pārvaldes pamaprincipu izstrādāšanu.

Vajadzīgie resursi:
Cilvēku, kuri izprot KPE programmā rakstīto, teicami pārvalda krievu un latviešu valodas, laiks un darbs.

Atsaucieties tie, kuri augstu vērtē Petrova lekcijas un gatavi darboties!
>>lasīt tālāk >>

Darba grupa “TautasForums.lv ideju kopsavilkuma izveide”

Īss idejas apraksts:
Sagatavot īsu, bet kodolīgu ideju apkopojumu, pa galvenajām nozarēm – ekonomiku, izglītību, vēlēšanu kārtības uzlabošanu, sabiedrības drošību utt. Formulējami arī “nākotnes redzējums” jeb vīzija, valsts kā iedzīvotāju sadarbības formas virsuzdevumus, atsevišķo nozaru virsuzdevumi, galveno jēdzienu skaidrojumi. >>lasīt tālāk >>

Aicinājums pieteikties cilvēkus Dž.T.Gatto grāmatas “Dumbing Us Down” tulkošanai (no angļu valodas)

Īss idejas apraksts:
Kvalitatīvi, no oriģinālvalodas (angļu) iztulkot Gatto grāmatu. Tulkojumam jābūt augstas kvalitātes – lai to ņemtu pretī izdevniecība grāmatas izdošanai latviešu valodā.

Sagaidāmais rezultāts un ieguvumi:
Grāmata latviešu valodā un/vai pieejama tās elektroniska versija lejuplādēšanai internetā. Pašu spēkiem veikts tulkojums samazinās grāmatas izmaksas un paātrinās tās nonākšanu lasītāju rokās.

Vajadzīgie resursi:
Tulks(i), korektors(i). >>lasīt tālāk >>