Aicinājums veidot darba grupu ‘Partijas KPE programmas daļējai tulkošanai, konspekta izstrādei’

Īss idejas apraksts:
Atsijāt, pārtulkot un aizgūt vērtīgākās, Latvijas valstij atbilstošas un noderīgas idejas no partijas KPE (Курсом Правды и Единения) programmas valsts pārvaldes pamatprincipu izstrādei.

Sagaidāmais rezultāts un ieguvumi:
Aizgūtās idejas atvieglos un paātrinās Latvijas valsts pārvaldes pamaprincipu izstrādāšanu.

Vajadzīgie resursi:
Cilvēku, kuri izprot KPE programmā rakstīto, teicami pārvalda krievu un latviešu valodas, laiks un darbs.

Atsaucieties tie, kuri augstu vērtē Petrova lekcijas un gatavi darboties!
>>lasīt tālāk >>

Darbu uzsāk TautasForums.lv jaunā versija

„TF2 izstrādes darba grupa” noslēdz nozīmīgu darbu posmu, un, sākot ar 25.oktobri, ir pieejama jaunā portāla TautasForums.lv versija. Vēl ieplānots veikt vairākus papildinājumus un uzlabojumus, taču viss nepieciešamais darītāju bankas papildināšanai, ideju ierosināšanai un darba grupu veidošanai ir pieejams jau šobrīd. Raksta turpinājumā – neliels ieskats par iespējām, ko nodrošina jaunais TautasForums.lv. >>lasīt tālāk >>

Darba grupa “TautasForums.lv ideju kopsavilkuma izveide”

Īss idejas apraksts:
Sagatavot īsu, bet kodolīgu ideju apkopojumu, pa galvenajām nozarēm – ekonomiku, izglītību, vēlēšanu kārtības uzlabošanu, sabiedrības drošību utt. Formulējami arī “nākotnes redzējums” jeb vīzija, valsts kā iedzīvotāju sadarbības formas virsuzdevumus, atsevišķo nozaru virsuzdevumi, galveno jēdzienu skaidrojumi. >>lasīt tālāk >>

Aicinājums veidot darba grupu “Vērtīgas dokumentāli-analītiskas filmas televīzijā”

Īss idejas apraksts:
Iedzīvotāji paši organizē vērtīgu filmu demonstrēšanu kādā no Latvijas televīzijām (detalizētāku informāciju skat. pievienotajā failā!) >>lasīt tālāk >>

Aicinājums veidot darba grupu “Priekšlikumu izstrāde Saeimas mājas lapas uzlabošanai”

Īss idejas apraksts: Izstrādāt prasību aprakstu Saeimas mājas lapas uzlabošanai, to iesniegt Saeimai, partijām un valsts kancelejai. Prasīt idejas izvērtējumu. Ideju popularizēt masu medijos.

Sagaidāmais rezultāts un ieguvumi: Saeimas lapa papildināta ar iespējām ātri un ērti atrast informāciju par deputātu balsojumiem un atalgojumu, izgūt statistikas datus par deputātu darbību – darba apmeklējumu, iesniegtajiem priekšlikumiem, uzstāšanās skaitu utt., t.sk. partiju griezumā. >>lasīt tālāk >>

Aicinājums pieteikties cilvēkus Dž.T.Gatto grāmatas “Dumbing Us Down” tulkošanai (no angļu valodas)

Īss idejas apraksts:
Kvalitatīvi, no oriģinālvalodas (angļu) iztulkot Gatto grāmatu. Tulkojumam jābūt augstas kvalitātes – lai to ņemtu pretī izdevniecība grāmatas izdošanai latviešu valodā.

Sagaidāmais rezultāts un ieguvumi:
Grāmata latviešu valodā un/vai pieejama tās elektroniska versija lejuplādēšanai internetā. Pašu spēkiem veikts tulkojums samazinās grāmatas izmaksas un paātrinās tās nonākšanu lasītāju rokās.

Vajadzīgie resursi:
Tulks(i), korektors(i). >>lasīt tālāk >>