K.Āboliņš: “Par reģionālo valūtu”

Šodien, 2013. g. 24. maijā, plkst. 17:00 Banku augstskolā, 205. auditorijā tiek rīkota diskusija par paralēlo naudu pēc eiro ienākšanas. Runās Kārlis Āboliņš un profesors Ivars Brīvers.

Turpinājumā lasiet K.Āboliņa rakstu “Reģionāla nauda Latvijas novadu un pilsētu attīstības veicināšanai”.
>>lasīt tālāk >>

Baņķiera Jevgeņija Oksa priekšlasījums (video)

Bijušā baņķiera Jevgeņija Oksa priekšlasījuma par finanšu sistēmas niansēm video. Pasākums notika 26. martā, Latvijas Universitātē.

Ē.Čoders, P.Irbins: ‘Par finanšu kooperācijas nepieciešamību un attīstības iespējām Latvijā.’

Attīstīto demokrātiju pieredze liecina, ka komercbanku darbība neveicina vienmērīgu uzņēmējdarbības attīstību visā valsts teritorijā un ekonomisko vai politisko krīžu laikā pastiprina uzņēmējdartbības riskus (ekonomiski mazaktīvās teritorijās tiek paaugstināti kredītprocenti un noteiktas papildus prasības kredītnodrošinājumam). Banku pamatojums – „lai nodrošinātos pret riskiem”, bet tas vēl papildus samazina uzņēmēju konkurētspēju. Kā stabilizējošs mehānisms tiek izmantota kooperatīvo banku un finanšu kooperatīvu (krājaizdevu sabiedrību) sistēma. Kā pietiekamu un situāciju stabilizējošu var uzskatīt finanšu tirgu, kur Kooperatīvi aizņem 14-18% no kredīttirgus. Finanšu kooperatīvi ne tikai piedāvā pakalpojumus, bet mazina komercbanku iespējas diktēt noteikumus, kas izriet no to monopolstāvokļa. >>lasīt tālāk >>

Domkalves “Par krājaizdevu sabiedrībām Latvijā” apkopojums

23.augustā notika domklave, kuras mērķis – apspriest finanšu kooperācijas sistēmas attīstību traucējošos apstākļus Latvijā un meklēt iespējamos sadarbības virzienus. Sanāksmi organizēja Pauls Irbins, Biedrības „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” valdes loceklis, un Ēriks Čoders, KKS “Allažu saime” – lielākās reģionālās Kooperatīvās Krājaizdevu sabiedrības Latvijā – dibinātājs un vadītājs.

Publicējam sanāksmes kopsavilkumu (~1 A4 lpp.) >>lasīt tālāk >>

A.Zlobins: ‘Monetārā sistēma stacionāra stāvokļa ekonomikā’ (VIDEO, 13min)

Banku Augstskolas students Andrejs Zlobins uzstājas ar referātu “Monetārā sistēma stacionāra stāvokļa ekonomikā”. Referāts lasīts Rīgā, 13.04.2012 Latvijas Ekonomistu asociācijas rīkotajā konferencē „Ekonomikas attīstības alternatīvie ceļi”. >>lasīt tālāk >>

Semināra “Par Latviju bez benksteriem” VIDEO (25.03.2012; 59min)

25.martā Kongresa namā notika seminārs “Par Latviju bez banksteriem”. Semināra galveno daļu vadīja banku un vērtspapīru eksperts Jevgēņijs Okss.

Lai mēs beidzot saprastu, kas ir tā finansu sistēma, kas izpostījusi ne tikai mūsu valsti, bet visas šajā sistēmā ar varu un viltu iekļautās valstis, laiks beidzot iedziļināties un saprast, ka mēs nevaram būt zaudējuši savas ieķīlātās zemes, mājas, dzīvokļus, jo bankas ar mums slēgušas līgumus, pašas nepildot likumos paredzētās saistības, regulāri un bez apstājas ar mūsu bankās esošajiem līdzekļiem veicot noziedzīgas darbības pret katru no mums un pret visu mūsu valsti kopumā. >>lasīt tālāk >>

A.Priedītis: ‘Vašingtonas konsenss’ (konspekts un VIDEO; lekciju cikla 2. lekcija)

Vašingtonas konsenss jeb Vašingtonas vienošanās ir metodoloģisko principu apkopojums, ko izmanto, lai aizdotu valstīm naudu.  Tas ir valstu finansēšanas mehānisms. Vašingtonas konsensa pamatprincips: dodiet man iespēju kontrolēt valsts naudu un man nebūs svarīgi, kurš kontrolēs valsti. >>lasīt tālāk >>

D.Rodionovs: ‘Saruna ar Ernestu Buividu „Latvijā IKP pieaugums, bet eiropiešiem – algu pieaugums”’ (2007.g.; Tatar-inform)

Meklējot atbildes uz jautājumiem par notikumiem Latvijā un turpmākās attīstības perspektīvu, ar Jāņa Kučinska publicētā raksta starpniecību diena.lv/blogi vietnē atradu atsauci uz Latvijas ekonomistu Ernestu Buividu (1934.-2010.g.). Savukārt interneta vietnē pribalt.info atradu interviju ar pašu Buivida kungu. Šo sarunu (krievu valodā), kas notika 2007.gadā, nolēmu iztulkot latviski, jo, manuprāt, ar tajā pausto Latvijas ekonomiskās situācijas redzējumu, novērtējumu un no analīzes izrietošo nākotnes prognozi būtu lietderīgi un interesanti iepazīties arī citiem.
>>lasīt tālāk >>

I.Brīvers: ‘Par Ungārijas jauno konstitūciju’

Saceltā kņada ap Ungārijas jauno konstitūciju ir kārtējais apliecinājums tam, ka jebkurā valstī tie spēki, kuri savas valsts iedzīvotāju intereses izvirzīs par prioritāti pretstatā starptautiskā finanšu kapitāla interesēm, saņems uzbrukumus un mēģinājumus iztēlot tos kā nedemokrātiskus. >>lasīt tālāk >>

R.Karnīte: ‘Budžets un valsts neatkarība’ (1996.g.)

Es neesmu pirmā, kas šodien runā par Valsts budžetu, un droši vien par to runās arī citi. Un tas ir saprotams. Mūsu sarunas temats ir krīze Latvijā. Esam nosaukuši šīs krīzes visnepievilcīgākās izpausmes, tās ir: nabadzība, noziedzība un korupcija, morāles krīze. Visas šīs apspriestās problēmas vieno Valsts budžets. No Valsts budžeta labvēlības vistiešākajā veidā ir atkarīga vairāk nekā trešdaļa Latvijas valsts iedzīvotāju — budžeta iestādēs nodarbināto, izglītības, zinātnes, kultūras darbinieku un pensionāru — labklājība, bet netiešā — visas valsts iedzīvotāju labklājība. Zināmā mērā Valsts budžets ir valsts politiskās un ekonomiskās neatkarības garants. Tāpēc budžeta pieņemšanas laiks parasti ir satraukuma pilns visiem Latvijas iedzīvotājiem. Un atkal izrādās, ka naudas ir par maz, izdevumu par daudz, un atskan aicinājums: taupīt, pieciest, saprast! Latvijā pat ir radies īpašs termins — taupības režīms. Tā vien liekas, ka Latvijā ir aizmirsuši, kas ir Valsts budžets. >>lasīt tālāk >>

‘Ko mēs varētu darīt Latvijas un nākotnes labā?’ (Jāņa Kučinska grāmatas konspekts)

Ak, Kungs! Palīdzi mums atšķirt Patiesību no patikas, gudrību no gļēvulības, atturību no vienaldzības, pazemību no pielīšanas, īstenību no ilūzijas, cerību no muļķības, pravieti no viltus pravieša, kungu no valstsvīra, tautas kalpu no tautas kalpinātāja!

Jānis Kučinskis savos biežajos rakstos un komentāros atsaucas uz savām grāmatām, kurās esot aprakstīts, kas un kā mums Latvijas sabiedrībai būtu jādara, lai izkļūtu no mūsu ekonomiski, politiski, demogrāfiski un morāli nožēlojamās situācijas. Izlasot Jāņa Kučinska grāmatu „No interešu kariem uz interešu harmoniju” (2001) tik tiešām izdevās saskatīt dažādas idejas un vērtīgas pamācības. Tā kā šī grāmata nav instrukcija vai mācību līdzeklis, mums vēlamās rīcības ieteikumi nav strukturēti. Iespējams, tos jau ir strukturāli pasniedzis arī pats grāmatas autors vai kāds cits šīs grāmatas lasītājs. Tā kā man šāds apraksts nav zināms, nolēmu tādu izveidot pati. Ievadā ievietoju citātu no apskatāmās grāmatas. >>lasīt tālāk >>

Latvija – depresīvās ekonomikas citadele (VIDEO)

“Lai arī mūsu valsts priekšstāvju vidū tagad ir populāri runāt par Latviju kā par krīzes pārvarēšanas paraugvalsti, fakti liecina par pretējo – bezdarbs atkal aug, iedzīvotāju labklājības līmenis pasliktinās”, lasāms šim video (YouTube) pievienotajā pavadtekstā. Lai arī autori lielāku uzsvaru likuši pašreizējās situācijas raksturojumam, saklausāmi arī daži priekšlikumi. >>lasīt tālāk >>

Ē.Čoders: ‘Latvieša saimnieciskā pašdarbība’ (kooperācija)

Publicējam Ērika Čodera prezentāciju “Nacionāla kooperatīva kredītiestāde”, ar kuru viņš uzstājās 21.janvārī neformālajā konferencē “Sabiedrību izglītojoši projekti” (.PPT un .ODP), kā arī viņa jaunāko rakstu. >>lasīt tālāk >>

A.Kopa: “Naudas veidi (klasifikācija)” (izmantojot M.Kenedijas grāmatu)

Ir noskaidrots, ka vairums tautsaimniecības problēmu, kā bezdarbs, sociālā nevienlīdzība, neapmierinātība un nenodrošinātība, resursu nesaudzīga un nepamatota izšķērdēšana, naudas trūkums (investīcijām un) nepieciešamajam patēriņam (un no otras puses naudas lieka uzkrāšana), kā arī kultūras kopšanai mūsdienās rodas no attiecīgas naudas un bankas politikas. Par to jau esmu iepriekš rakstījusi savā dienasgrāmatā.

Mūsdienu modernās, konvencionālās nacionālās un internacionālās valūtas balstās uz centrālu institūciju naudas pavairošanas principu, naudas trūkuma postulātu un pozitīvu procentu akumulāciju negatīvā nozīmē. >>lasīt tālāk >>

E-grāmata: “Nauda bez inflācijas un procentiem” (latviešu valodā)

Mārgritas Kenedijas grāmata “Nauda bez inflācijas un procentiem” latviešu valodā (tulkoja Pēteris Mārtiņsons un Uģis Sarja) pieejama ielādei bez maksas, tāpat kā citās valodās.

Angļu valodā grāmata pieejama Margrit Kennedy. Inflation and Interest Free Money.

Daudzi no mums jau zina, ka pašreizējā finanšu sistēma darbojas pretēji visas cilvēces interesēm. Par to jau ir bijušas daudzas publikācijas, un pasaules finanšu krīze arī liek par sevi manīt. Rodas loģisks jautājums: ko likt vietā? Viena lieta ir kritizēt, taču pavisam cita – piedāvāt vietā kaut ko labāku. Šī grāmata ir mēģinājums rast risinājumu, piedāvājot dažas jau darbībā sevi pierādījušas idejas. >>lasīt tālāk >>