Fragments no Džidu Krišnamurti grāmatas “Brīvība no zināmā” (Cilvēka meklējumi).

Gadsimtu gaitā cilvēks ir meklējis kaut ko aiz sevis paša robežām, aiz materiālās labklājības robežām, – to, ko mēs saucam par Patiesību jeb Dievu, jeb Īstenību, – stāvokli aiz laika robežām – kaut ko, kas nav pakļauts apstākļu, domu vai cilvēku samaitātības iedarbībai. Un cilvēks vienmēr uzdeva jautājumu – kāda ir tā visa jēga, vai dzīvei vispār ir kāda jēga? Vērojot briesmīgās dzīves jukas, sacelšanās, karus, neskaitāmos sadalījumus pēc reliģiskā un ideoloģiskā principa un nacionālajām problēmām un jūtot dziļu vilšanos, pilnīgas sagrāves sajūtu, viņš jautā, ko viņam darīt, kas ir tas, ko mēs saucam par dzīvi, un vai ir kas aiz tās? >>lasīt tālāk >>

FILMA: ‘Atmoda’ (The Awakening) – ar subtitriem latviešu valodā

FILMA: ‘The Awakening‘ (YouTube, angļu val. ar subtitriem latviešu valodā, ~60min)

Koncentrētā veidā tiek aplūkoti jautājumi, uz kuriem uzmanību vērš arī daudzi TautasForums.lv publicētie ziņu avoti. Filmas veidotāji apgalvo, ka pasauli pārvalda neliela, labi organizēta cilvēku grupa, kuras plānos ir iedibināt jaunu pasaules kārtību.  Autori iepazīstina ar savu priekšstatu par augstāko saprātu, kā arī sniedz skaidrojumu par, viņuprāt, gaidāmo laikmetu miju 2012.gada beigās, kā arī – kā to izmanto minētā cilvēku grupa. Atziņu, kas izskan filmas noslēgumā, varētu formulēt šādi: no mūsu pašu izaugsmes un gribas ir atkarīgs, vai un kā šos pārmaiņu laikus pārdzīvosim. Mostamies! >>lasīt tālāk >>

Gandija rakstos izmantotie konceptuālie jēdzieni

Nesadarbošanās (Asahayog) ir viens no galvenajiem Satyagraha (vēl viens nevardarbīgas pretošanās apzīmējums, kas burtiskā tulkojumā nozīmē Patiesības spēks, Patiesības mīlestība) ieročiem. Taču vienlaikus nedrīkst aizmirst, ka nesadarbošanās tālākais mērķis ir nodrošināt tādu sadarbošanos ar pretinieku, kas saskaņota ar patiesību un taisnīgumu. Nevardarbības pasākumu būtība tiecas likvidēt pretišķības, taču ne pašus pretiniekus. Nesadarbošanās ir nevardarbīga metode, kas sabiedrisko domu noskaņo pret ļaunumu. >>lasīt tālāk >>

Fragments no E.Brastiņa grāmatas: ‘Mūsu Dievestības tūkstošgadīgā apkarošana’

Lai īsteni izprastu to vareno cīņu, kas pirms tūkstoš gadiem iesākās starp mūsu seno dievestību un viņas apkarotājiem, nākas kaut arī īsu brītiņu aplūkot šīs dievestības saturu un viņas turētājus latviešus. >>lasīt tālāk >>

A.Mackeviča: ‘Kondora atgriešanās’

Pirms kāda laika internetā vienā uzticamā vietnē sastapos ar informāciju par ļoti senu Latīņamerikas pamatiedzīvotāju pravietojumu. Tas vēsta par diviem cilvēces attīstības ceļiem: Kondora ceļu un Ērgļa ceļu. Kondors nozīmē radīšanu, resursu pavairošanu, došanu un sadarbību, tēlaino uztveri un valodu, bet Ērgļa ceļš nozīmē resursu sadalīšanu un patērēšanu, piesavināšanos un konkurenci, pārstrādāšanu un izmešanu, analītisko jēdzienisko domāšanu. >>lasīt tālāk >>

Fragments no Džidu Krišnamurti grāmatas “Brīvība no zināmā”

Bailes, bauda, ciešanas, doma un vardarbība ir cieši saistītas savā starpā. Daudzi no mums jūt baudu, pielietojot vardarbību, no nepatikas pret kādu, no naida pret kādu rasi vai cilvēku grupu, no ienaida ar citiem. Taču prāta stāvoklī, kurā jebkāda nosliece uz vardarbību pilnībā ir izbeigusies, pastāv prieks, kuram nav nekā kopēja ar baudu, kas gūstama no vardarbības ar tās pretrunām, naidu un bailēm. >>lasīt tālāk >>

Mahatma Gandijs: no rakstu sērijas ‘Visi cilvēki ir brāļi un māsas’. Ahimsa jeb nevardarbības ceļš. (7/7)

Nevardarbība savā dinamiskajā stāvoklī nozīmē apzinātas ciešanas. Tā nenozīmē vārgu pakļaušanos ļaundaru gribai, bet gan savas dvēseles nolikšanu pretī tirāna gribai. Darbojoties saskaņā ar šo mūsu būtības likumu, pat viens indivīds spēj izaicināt visu netaisnīgas impērijas varenumu, saglabājot savu godu, reliģiju un dvēseli, kā arī likt pamatus impērijas sabrukšanai vai pārveidei. Tāpēc es nelūdzu Indijai izmantot nevardarbības ieročus tāpēc, ka tā būtu vāja. Es to aicinu praktizēt nevardarbību tieši tāpēc, lai tā apzinātos savu spēku. >>lasīt tālāk >>

I.Grīnberga: ‘Okultās jeb slēptās zināšanas’

Vārds okultisms radies no latīņu valodas vārda occultus, kas nozīmē ‘slepens, apslēpts’. Par slepenu (veidots no vārda slepus) sauc to, kas nav izpaužams, ko kāds nedrīkst zināt. Slēpt – apzināti padarīt citiem nepieejamu, nezināmu. >>lasīt tālāk >>

Mātes Terēzes atziņas

Ļaudis ir nesaprātīgi, neloģiski un pašcentrēti,
BET MĪLI VIŅUS TIK UN TĀ!

Ja tu darīsi labu, cilvēki tevi vainos par savtīgiem, slēptiem nodomiem,
BET DARI LABU TIK UN TĀ!

Dažas Mātes Terēzes atziņas, kura savu mūžu veltīja Dievam un Indijai:
>>lasīt tālāk >>

Ričards Bahs: “Kaija vārdā Džonatans Livingstons”

Pirmo reiz stāsts ticis publicēts 1970. Gadā. Taču tikai pēc otrā izdevuma 1972. gadā tas kļūst par bestselleru un padara tā autoru slavenu visā pasaulē.

Diez vai kāds šo stāstu uztver kā pasaku par putniņiem. Līdzība ar cilvēka dzīvi un sabiedrību ir pārāk acīmredzama. Jau grāmatas sākumā, veltījumā, saprotam, ka stāstījums būs par mums – cilvēkiem: “Reālajam Džonatanam Kaijai – kurš dzīvo katrā no mums.” >>lasīt tālāk >>

V.Straume: ‘Kā cilvēki lēnām aizmiga’

Senie cilvēki dzīvi veidoja tā, lai gandrīz visas darbības tiktu veiktas automātiski, un par to vispār varētu nedomāt. Tādā veidā viņi varēja domāt par daudz svarīgākām lietām. Pasaule nesteidzīgi kļuva labāka. Teorijas turpinājums: >>lasīt tālāk >>

Džidu Krišnamurti: ‘Dzīves grāmata’

Tevī pašā ir cilvēces vēsture, tā milzīgā pieredze, tās dziļi iesakņojušās bailes, trauksmes, tās skumjas, tās baudas un pārliecības, ko tūkstošgažu laikā cilvēks sevī ir uzsūcis. Tu arī esi šī grāmata. >>lasīt tālāk >>

Mahatma Gandijs: no rakstu sērijas ‘Visi cilvēki ir brāļi un māsas’. Cilvēks un mašīnas.

Atzīšos, ka es cenšos nevilkt stingru līniju starp ekonomiku un ētiku. Ekonomika, kas nodara kaitējumu indivīdu vai nāciju morālai labklājībai, ir amorāla, tātad grēcīga. Piemēram, tāda ekonomiska sistēma, kas vienai valstij ļauj aplaupīt citas, ir amorāla.
(MM, 128) >>lasīt tālāk >>

Krishnamurti – par naudu un nāvi (ar subtitriem latviešu valodā)

Jiddu Krishnamurti, domātājs no Indijas, atstāsta gadījumu no savas dzīves. Tulkoja un pievienoja subtitrus Aigars Brūvelis. >>lasīt tālāk >>

S.Ankrava: ‘Postkoloniālisma Sindroms un Identitāte Latvijā’

Mūsdienu globalizācijas skartajā pasaulē identitātes apzināšanās un saglabāšana ir viena no aktuālākajām problēmām. Tā skar gan veselas valstis gan atsevišķu indivīdu. Valstis šim nolūkam rada attiecīgus institūtus un algo augsta līmeņa reklāmas speciālistus. Cilvēkam ar šo problēmu jātiek galā pašam jau no senseniem laikiem. >>lasīt tālāk >>