Satversmes preambulas iespējamā teksta piedāvājums un komentārs

Otrdien, 2013. gada 24. septembrī Žurnālā “Jurista vārds” ir publicēts Egila Levita Satversmes preambulas iespējamā teksta piedāvājums ar komentāriem. Tas pieejams lasīšanai ikvienam, sekojot šai interneta saitei.

Šajā pat žurnāla numurā lasāma intervija E.Levitu (par maksu).

Reinis Ziļevs – neformālajā konferencē (VIDEO)

Reinis Ziļevs – viens no Latvijas Vecāku kustības (www.TautasSkola.lv) un “Dzīvās skolas” dibinātājiem, 2012.gada 21.janvāra neformālajā konferencē, LU Mazajā aulā. Konferenci rīkoja Čakstes biedrība un TautasForums.lv, atbalstīja EglesKoks.lv, Savadak.lv un citi draugi, domubiedri. >>lasīt tālāk >>

Skola kā sabiedrības radošās attīstības centrs

Druvienas pamatskola paplašina savas funkcijas un veidojas par aktīvu un radošu vietējās sabiedrības centru saturiskā un organizatoriskā nozīmē gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem. Laukos mūsdienu sabiedrībā ir pilnīgi citāda veida problēmu loks nekā pilsētā.

Gan bērniem, gan pieaugušajiem nepieciešams jēgpilns un mūsdienu sabiedrības prasībām atbilstošs izglītošanās procesa piedāvājums no skolas, jo skola laukos bieži vien ir vienīgais izglītības un kultūras centrs vietējā kopienā. Līdz ar to skolas funkcionēšana jaunajos sabiedriskajos apstākļos iegūst pilnīgi citu nozīmi.
>>lasīt tālāk >>

Autortiesības. „Nelegālā” failu izplatīšana tīmeklī

Šobrīd Latvijā notiek divi kriminālprocesi par nelikumīgu grāmatu elektronisko versiju izplatīšanu internetā. 2011.gada 9. decembrī LETA publicēja interesantu rakstu par šo tēmu, kurā bija šis citāts: „Nelikumīga grāmatu izplatīšana internetā izdevniecībām rada būtisku kaitējumu, piemēram, par sešām nelikumīgi izplatītām grāmatām vienas izdevniecības zaudējums ir 17 000 latu apmērā, aprēķinājusi biedrība „Latvijas Grāmatnieku ģilde””. Problēma šajā visā ir tas, ka šie aprēķini ir ne tikai, maigi izsakoties, ļoti neprecīzi, bet pat absurdi. Tā kā par šo tēmu latviešu valodā (kā jau vienmēr) trūkst objektīvas un argumentētas informācijas, tad pacentīšos uzrakstīt par patiesajiem „zaudējumiem”, ko autortiesību īpašnieki gūst no brīvas failu pieejas internetā. >>lasīt tālāk >>

Kādēļ Somijas izglītības sistēmai ir tādi panākumi?

Mācību semestris tuvojās noslēgumam. Kirkkojarvi vispārizglītojošās skolas (atrodas pilsētā Espo – uz rietumiem no Helsinkiem) ilggadīgais skolotājs un pašreizējais direktors Kari Louhivuori nolēma izmēģināt pat pēc Somijā valdošajiem kanoniem kaut ko ārkārtēju. Viens no viņa sestās klases skolēniem, Kosovas albāņu zēns, neskatoties uz skolotāju pūlēm, nu nekādi nespēja sekmīgi iekļauties mācību procesā. Skolas mācību spēku komanda, ieskaitot sociālo pedagogu, psihologu un medmāsu, pārliecināja direktoru Louhivuori, ka pie tā nav vainojams puikas slinkums. Tādējādi viņš izlēma zēnu atstāt uz otru gadu, kas Somijā notiek ļoti reti un faktiski ir novecojis risinājums šādiem gadījumiem. >>lasīt tālāk >>

Licenci iegūst vecāku veidots bērnu dārzs

Pirms gada sākuši kā bērnu pieskatīšanas centrs un saņēmuši necerēti lielu atsaucību, Jelgavas vecāki nolēma dibināt oficiālu pirmsskolas izglītības iestādi „Saules bērnu dārzs”, ko vēlāk plānots izaudzēt par akreditētu sākumskolu. Šogad divas 12 bērnu grupas vadīs pedagoģe Baiba Mennika ar četrām pedagoga palīdzēm, kopā nodrošinot padziļinātas mākslas, mūzikas, sporta, rokdarbu, apkārtnes, dabas un iztēles mācību nodarbības, kā arī vairākus bērnus sagatavojot skolai. >>lasīt tālāk >>

Humānās pedagoģijas manifests (latviešu un krievu valodās)

Humānās pedagoģijas manifests radīts ar mērķi īsi, precīzi un saprotami definēt to, kas ir Humānā Pedagoģija, ar ko tā atšķiras no autoritāras pedagoģijas vai citiem meklējumiem un strāvojumiem šajā jomā. Humānā Pedagoģija sākās tur, kur ir izprasti tās pamatprincipi un tie tiek iedzīvināti ikdienas dzīvē. Šī pedagoģija vienmēr sākas sevī, sevis pilnveidošanā un savas apziņas paplašināšanā.

Manifesta gala varianta izstrādāšana, parakstīšana un iesvētīšana notika šī gada 15. – 17. jūlijā Gruzijā, Bušeti ciemā, Šalvas Amonašvili rezidencē.

Dokuments pieejams krievu valodā, kā arī tā tulkojums – latviešu valodā (.PDF).
>>lasīt tālāk >>

J.Dobrovoļska: „Izglītības krīze”

Mūsu laikā daudz tiek runāts par to, ka katrs cilvēks ir individualitāte, vienreizēja un neatkārtojama, ka katram būtu jāatrod sava vieta dzīvē, kur viņš varētu atbilst savam īpašam aicinājumam, un tai pat laikā, no otras puses, tiek izgudrotas arvien jaunas vispārējas programmas un metodiski norādījumi bērnu audzināšanai un izglītošanai, apstiprināti visiem vieni izglītības standarti, pedagoģiskās augstskolās nākamie izglītības un audzināšanas sfēras ierēdņi tiek preparēti ikdienas rutīnai. Rodas jautājums, kurā mirklī slavētā individualitāte izkūp no cilvēku apziņas un, vai tādā gadījumā tā vispār ir tikusi īsti apzināta? >>lasīt tālāk >>

Laukos tiek atvērta skola (VIDEO)

Tukuma novada Praviņu pamatskola ir viena no daudzajām, kas nelielā bērnu skaita dēļ iekļuva likvidējamo sarakstā. Tomēr jaunajā mācību gadā Praviņās atkal atskanēs bērnu balsis. Mācību iestādē izveidota «Dzīvā skola», kur ar alternatīvām metodēm audzēkņi apgūs pamatskolas programmu.
>>lasīt tālāk >>

Intervija ar uzņēmēju, zemnieku saimniecības „Zemitāni” īpašnieku Gunti Belēviču („Neēdiet Sniegbaltītes pamātes ābolus”)

– Kādu brīdi bijāt pieskāries politikai: nepilnu mēnesi pildījāt apvienības Par labu Latviju (PLL) padomes priekšsēdētāja pienākumus. Vai Saeimas ārkārtas vēlēšanās, kas acīmredzot notiks 17. septembrī, negatavojaties startēt ar savu sarakstu?
– Nē, šajās vēlēšanās es vēl negatavojos to darīt. Viena no mūsu lielākajām nelaimēm ir tā, ka mēs vienmēr gribam kaut ko ātri uzcept, bet nekas labs no tā nesanāk. Uz šīm vēlēšanām vajadzētu nevis dibināt jaunas partijas, kas latviešu balsis tikai atšķaidīs, bet gan atbalstīt kādu no esošajām partijām un stiprināt tās ar jauniem cilvēkiem, tādiem, kas grib ne tikai nodarboties ar politiku, bet arī strādāt Latvijas labā. Mans laiks vēl nav pienācis. Un varbūt arī nekad nepienāks. Man ir sava mājaslapa, kurā ir reģistrējušies gandrīz simt atbalstītāju. Kad būs tūkstotis, tad varēšu dibināt partiju. Bet tā būs runa par nākamajām vēlēšanām. Patlaban es ar milzīgu interesi gaidu, ko šo vēlēšanu kontekstā darīs Valsts prezidents Valdis Zatlers.
>>lasīt tālāk >>

Valdis: ‘Izglītības principi’

Kas ir izglītība? Izglītība ir process, kura rezultātā cilvēks iegūst zināšanas. Un kas ir zināšanas? Tās ir cilvēka kontakts ar pasauli. Realitāti var neuztvert nemaz, var uztvert izkropļoti un var uztvert precīzi. Zināšanas sākas ar to, ka cilvēks pārstāj kropļot realitāti. Tās nav tas pats, kas vienkārši informācija. Informācija pamatā attiecas uz nedzīvo pasauli un tādējādi ir statiska, bet zināšanas pamatā attiecas uz dzīvo pasauli un ietver gan statiskus, gan dinamiskus aspektus.
>>lasīt tālāk >>

Vairas Vīķes-Freibergas seminārs: ‘Kā izvirzīt mērķus, un kā tos sasniegt’ (VIDEO)

Ja tev nav savu mērķu, tu kalpo kāda cita mērķu sasniegšanai – to varam attiecināt gan uz atsevišķiem cilvēkiem, gan tautām. Piedāvājam Vairas Vīķes-Freibergas nelielo uzstāšanos ar tēmu “Kā izvirzīt mērķus, un kā tos sasniegt”.

Video uzņemts 2011.gada 2.jūnijā, Rīgā, portāla DraugsDraugam.lv veidotāju rīkotajā pasākumā.
>>lasīt tālāk >>

Valdis: ‘Latvija kā izglītības lielvalsts’

Vai Latvijas kā valsts pastāvēšana ir pamatota, un kādas funkcijas tā pilda? Ja Latvija tiks atdota parādu verdzībā starptautiskajiem aizdevējiem, kas gan te vēlēsies palikt dzīvot un strādāt?

Ja šeit tomēr paliks cilvēki, viņiem būs vajadzīgs vadītājs (vadītāji), kas tos vestu uz cildenu mērķi. Vadītāja darbs ir aizsargāt savus padotos, lai viņi varētu sasniegt nosprausto mērķi. Vajadzīgs būs arī iedvesmojošs mērķis, dēļ kura dzīvot. Patreiz nav redzams ne vadītājs, nedz arī ir zināms mērķis, uz kuru mēs ejam, tāpēc es piedāvāju šo pārskatu par tradicionālajiem civilizācijas mērķiem un līdzekļiem to sasniegšanai, kā arī savu redzējumu par Latvijas nākotni raksta noslēgumā. Pirms īsa civilizācijas apraksta, nepieciešamas trīs rindkopas par absolūto kontekstu. >>lasīt tālāk >>

Jānis Vītols – seminārā ‘Audz līdzi savam bērnam!’ (video)

Jānis Vītols Ikšķiles Brīvās skolas dibinātāju rīkotajā seminārā “Audz līdzi savam bērnam!”  – par nepieciešamību izglītoties vecākiem, veidot vecāku skolas u.c.

Video uzņemts 2011.gada 12.februārī.
>>lasīt tālāk >>

Egils Blūms – seminārā ‘Audz līdzi savam bērnam!’ (video)

Jūrmalas Alternatīvās skolas direktors Egils Blūms izklāsta priekšlikumu saistībā ar Alternatīvo skolu finansēšanas kārtību.

Video uzņemts 2011.gada 12.februārī seminārā “Audz līdzi savam bērnam!”, ko rīkoja Ikšķiles Brīvās skolas dibinātāji.
>>lasīt tālāk >>