G.Rodins: ‘Daļējā tiešā demokrātija kā risinājums neticībai politiķiem, partijām un valstij’

Ar vien vairāk ļaužu Latvijā sāk uztraukt gaidāmās vēlēšanas. Tās ir nozīmīgas, jo ja nemainīsies lēmēji, tad nāksies “norakstīt” šo valsti nākamajiem 20 gadiem – esošie lēmēji nespēj vai pat negrib atrast jēdzīgus risinājumus ilgstoši briedušai krīzei. Tālāk – emigrācija. Jau pagājušās vēlēšanās aktualizējās problēma – “nav par ko vēlēt”. Galvenais iemels ir pamatota neticība partijām. TAM IR risinājums – ejam paši līdzdarboties parlamentā! >>lasīt tālāk >>

Liepājas sociālā karte

Liepājnieki izveidojuši sociālo partneru karti. Lai ikvienam, kurš meklē palīdzību vai vēlas to sniegt ērti būtu pieejama precīza informācija, atbalsta punkti atzīmēti, izmantojot Google piedāvātās iespējas. >>lasīt tālāk >>

J.Kārkls: ‘Nodoms > Apņemšanās > VIENOTĪBA’

APŅEMSIMIES vairot IESPĒJAS mums visiem kopā īstenot savus NODOMUS un IECERES!
Domāju, ka liela daļa piekritīs, ka ļoti daudzas labas idejas un projekti tā arī nerealizējas, jo vienu vai otru iemeslu dēļ neizdodas tiem nodrošināt pietiekamu atbalstu – apvienot pietiekami lielu domubiedru grupu. Nostrādā „Ko ta es … ?” teiciens. Tiešām, panākumu atslēga ir tieši savstarpējā sadarbībā un vienotībā. Tas, protams, nebūt nenozīmē, ka nav iespējams realizēt projektus arī individuāli. Tomēr, vienotībā to izdarīt būs daudz vieglāk, jo redzesloks ir plašāks un zināšanas ir vispusīgākas. >>lasīt tālāk >>

Kas ir TautasForums.lv?

Kas Tev ir TautasForums.lv un kādu Tu gribētu redzēt šo interneta vietni, un kā mēs kopā to varētu uzlabot, attīstīt? Šis raksts ir arī atskats uz TautasForums.lv pirmo darbības gadu. Tā kā darbojos pie šīs idejas īstenošanas no pašiem pirmsākumiem, tas ir tik pat kā paraudzīties uz sevi no malas – un tas nav viegls uzdevums (pagaidām). Tomēr tas ir jādara – jo biežāk un svabadāk, jo labāk. Viegli pateikt, vai ne ? ;) >>lasīt tālāk >>

Eiropas Parlaments gatavojas dot triecienu interneta pirātiem

Eiropas jaunais likuma par telekomunikācijām teksts paredz Savienības dalībvalstīm iespēju administratīvā kārtā atslēgt no interneta lietotājus, kuri ar failiem apmainās nelegāli, vēsta BBC News. Pašlaik, atslēgt pirātus no interneta var tikai uz tiesas lēmuma pamata. Jaunais likums ļaus Eiropas Savienības dalībvalstīm pieņemt daudz niknākus pret interneta pirātiem vērstus likumus. Iepriekš Eiropas Parlaments noraidīja šādu likumu, pamatojot savu nostāju ar to, ka piekļuve interneta tīklam ir viena no galvenajām cilvēktiesībām. >>lasīt tālāk >>

Informācijas izplatīšana (3.daļa)

Svarīgs ir veids, kā tiek stāstīts par slikto un labo. Visvairāk piesaista patiesība – intuitīvi sajusta vai saprasta ar intelektu. Protams, arī veidam ir ļoti liela nozīme. To jūt, vai rakstītājs ir patiess un raksta no tīras sirds, vai nē. Domāju, ka rezultāts atkarīgs no tā, kāds ir mērķis – cik tīri ir nodomi, un tālāk – kādi vārdu salikumi tiek lietoti. Jāveido pēc iespējas spilgtāki redzes, dzirdes u.c. tēli, lai informācija labāk un dziļāk ierakstās cilvēkā un liek viņam rīkoties vai tieši pretēji – nerīkoties noteiktā veidā. Jāizsauc cilvēkos jūtas (skat. „Vītolu ģimene”). Jūtām ir ļoti liela ietekme uz cilvēka domāšanu un darbību. >>lasīt tālāk >>

I.Briedis: ‘Par tiešo demokrātiju un tautas pašpārvaldi Latvijā’

Pēc padomju impērijas sabrukuma un Latvijas neatkarības atjaunošanas daudzi skatījās nākotnē ar optimismu. Tagad, gandrīz pēc 20 gadiem neatkarīgajā Latvijā varam secināt, ka labklājības izaugsme, ko tautai solīja politiskā elite, valsts iedzīvotāju vairākumam tā arī nav īstenojusies. Pēc visām pazīmēm pārskatāmā nākotnē Latvijas iedzīvotāju vairākuma sapnis par labklājību un cilvēka cienīgu dzīvi tā arī paliks tikai sapnis, ja valstī netiks veiktas noteiktas un pietiekoši kardinālas pārmaiņas. >>lasīt tālāk >>

Informācijas izplatīšana (1.daļa)

Viss sākas ar saturu. Saturs ir primārais. Ja nav par ko informēt, tad zūd jēga pašai informēšanai. Nav satura, nav vajadzīgi līdzekļi satura izplatīšanai. Kvalitatīva satura radīšanai nepieciešama spēja (talants) to radīt, iedvesma un laiks. Kvalitatīvs saturs ir viegli uztverams, pēc iespējas lielāku cilvēku skaitu uzrunājošs. Kvalitatīvam gara darbam ir ļoti spēcīga pašizplatīšanās tendence, piemēram, reliģiskā literatūra, rakstnieku darbi utt. Jo kvalitatīvāks saturs, jo mazāk resursu prasa tā izplatīšana, jeb – jo vairāk resursu prasa tā izplatības slāpēšana. Piemēram, manipulatīvās mācības tiek izplatītas ar milzu resursu ieguldījumu, savādāk nevar, jo vajag uzturēt ilūziju par to kā nav. >>lasīt tālāk >>

I.Briedis: ‘Pret lauzni – ar lauzni. Tiešā demokrātija 21. gadsimtā’

No “simboliskās politikas” teorijas, tā arī praktiski mēs ikdienā redzam, ka pareizie vārdi zaudē spēku un svaru, bet visvareni ir multimediālie videoefekti, kas adresēti nevis pie saprāta, bet pie jūtām un emocijām, konstruējot dažādus elkus, mītus, kultus un surogātas pseidopatiesības. Ir tāds teiciens: ja Dievs grib sodīt cilvēkus, tad viņš tiem atņem prātu, ko mēs arī novērojam praksē. Rezultātā nav vairs spēkā šķietamā aksioma, ka tautai vienmēr taisnība, jo, nonākot IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas) radīto ilūziju (patīkamu un nepatīkamu, piemēram, – baiļu) varā, tās liela daļa var skriet bezdibenī vai ugunī kā aitu bars ar aunu priekšgalā un faktiski iet uz pašiznīcināšanos. Vismaz pārdesmit gados pēc neatkarības atgūšanas tā ir sanācis. Tas neattiecas uz visiem un laikam ir kā ar hipnozi, kurai ne visi pakļaujas. >>lasīt tālāk >>

Uģis: ‘Latvija – pirmā valsts pasaulē, kas varētu izmantot atvērtības principu valsts pārvaldē’

Latvija – pirmā valsts pasaulē, kas varētu izmantot atvērtības principu valsts pārvaldē. Manuprāt, šie grūtie laiki ir īstais laiks, kad smelties padomu tautas gudrībās. Vēlos parādīt, kā, izmantojot tautas gudrības un atvērtu skatījumu, mums ir iespējams gudri atrisināt esošās ķibeles – uz ilgiem laikiem. >>lasīt tālāk >>

Astoņas dezinformatora pazīmes

Izvairīgums, selektivitāte, gadījuma raksturs, darbs grupā, noliedz sazvērestības teorijas, mākslotas emocijas – ir pazīmes un paņēmieni, kas ik dienas tiek novēroti un likti lietā sazinoties. Galvenokārt ir runa par saziņu interneta vidē – komentāru slejās, forumos un pa e-pastu. /šīs rindkopas autors: TautasForums.lv redakcija/ >>lasīt tālāk >>

VIDEO: Ideja par “Ideju portālu”

Īss ieskats (8min. 30sek.) lekcijā par “Ideju portāla” ideju globālās un vietējās krīzes kontekstā. Lekcija filmēta Valmierā, Vidzemes Augstskolā (ViA) 2009.gada 31.martā, un tā norisinājās ViA publisko lekciju cikla ietvaros par katra Latvijas iedzīvotāja iespējām krīzes apstākļos ietekmēt valstī notiekošo. Lekciju sagatavoja TautasForums.lv aktīvisti. >>lasīt tālāk >>

Vietējās preču apmaiņas sistēmas

Šajā rakstā sniegšu nelielu ieskatu “Vietējās preču apmaiņas sistēmās” jeb LETS (no angļu val. – Local Exchange Trading System), kā arī, kādēļ LETS sistēmas pašreizējajā, nebūt ne vienkāršajā ekonomiskajā situācijā, būtu ļoti vēlamas. >>lasīt tālāk >>

“Tavai izaugsmei” – mācību stundās!

TautasForums.lv ir izveidota sadaļa “Piemērots SKOLĒNIEM“, kur tiks izvietoti video un citi materiāli, kas izmantojami mācību stundās, projektu nedēļu laikā vai ārpusstundu darbā. Palīdziet mums to papildināt un uzlabot, jo iegūt zināšanas ir ne vien vērtīgi, bet arī interesanti! >>lasīt tālāk >>

Elektroniskās aptaujas izglītības sistēmai

Lai varētu pieņemt jebkādus lēmumus par izmaiņām nākotnē, ir nepieciešams skaidri zināt esošo situāciju. Viens no izplatītākajiem informācijas iegūšanas veidiem esošās situācijas noskaidrošanai, ir dažādas aptaujas. Bieži esmu dzirdējis sūdzamies skolu darbiniekus, ka nākas pildīt apjomīgas anketas, kuru kvalitatīva aizpildīšana vienā piegājienā neesot cilvēka spēkos.
>>lasīt tālāk >>