Jānis Miezītis: “Būt latvietim”

Atsakoties no savas tautības, mēs zaudējam savas saknes. Ja esi piedzimis par latvieti, tu vari savā garā augt liels tikai kā latvietis. Tu nevari būt lielāks krievs par pašiem krieviem vai lielāks anglis par pašiem angļiem. Tev ir dota iespēja pārņemt mūsu senās tautas garīgo mantojumu un attīstīt to tālāk.
Savas tautības apziņa nav vajadzīga tikai vergam.
(.pdf 4,3MB)

Vairāk informācijas un grāmatas pasūtīšana..

Mohandass Karamčands (Mahatma) Gandijs. No rakstu sērijas „Visi cilvēki ir brāļi un māsas”

Mahatma Gandijs – Indijas politiskais un garīgais līderis, jurists, domātājs, nacionālās atbrīvošanās kustības aizsācējs un iedvesmotājs. Viens no viņa lielākajiem devumiem pasaules sabiedrībai ir viņa radītā nevardarbīgās pretošanās koncepcija un piemērs – piemērs visplašākajā un cildenākajā šī vārda nozīmē. Par Gandiju un tā laika notikumiem uzņemtas vairākas filmas, internetā pieejamas viņa vēstules, telegrammas, publiskās runas utt. Piedāvājam vērtīgu domu apkopojumu latviešu valodā no Gandija rakstu sērijas “Visi cilvēki ir brāļi un māsas” (tulkojis – Jānis Kučinskis). >>lasīt tālāk >>

J.Kučinskis: ‘Ko sēsim, to pļausim’

Par to, kā mēs sev organizējām krīzi un kā to pārvarēt.

Autora brīdinājums. Cienījamie lasītāji! Šis nav izklaidējošs, viegli sakošļājams rakstelis par pikantām varas aizkulišu intrigām vai eksotiskām ekrāna slavenībām. Nemeklējiet tajā arī kādas nervus kutinošas sensācijas. Šis ir samērā garš analītisks apcerējums par dziļākajiem mūsu valsts bankrota cēloņiem un par iespējām mūsu valsti atjaunot uz citiem morāles, vispārēja taisnīguma un labklājības pamatiem. Es zinu, ka tipisks lasītājs pa šiem gadiem ir atradināts no gariem, analītiskiem rakstiem. Daudziem ērtāk šķiet dzīvi redzēt caur īsiem TV klipiem. Tur jau mūsu kopīgā nelaime, jo šie klipi ir tikai māksloti kaleidoskopa fragmenti, kas neļauj apjaust kopējo ainu. >>lasīt tālāk >>

Autors nezināms: “Cionas gudro protokoli”

Pretrunīgi vērtēts garadarbs, tā autors un tapšanas gads nav zināms – versijas ir dažādas (Cionistu slepenas sēdes, Krievijas Obhrankas provokācija, Napoleona 3 laiku garadarbs, jezuītu dokumenti u.c.). Noteikti ir zināms, ka šis darbs ir publicēts ap 1901. gadu Krievijā. Protokolu lielākā vērtība ir samērā precīzajā nākotnes tendenču prognozēšanā un saprotami izklāstītajās varas tehnoloģijās.
(.doc)
>>lasīt tālāk >>

Jānis Kučinskis: ‘Kooperācijas attīstība Latvijā un pasaulē’

Nopietns apkopojums/pētījums par sadarbības organizēšanu. Kas zina, ļoti iespējams tā kļūs par nozīmīgu zināšanu avotu, lai salīdzinoši veiksmīgi un visi kopā mēs pārdzīvotu pārmaiņu posmu – no egoisma un tumsas laikmeta uz sadarbības un Gaismas ēru.

Sarakstīta 2004.gadā.
(1 daļa.pdf; 2 daļa.pdf; 3 daļa.pdf) >>lasīt tālāk >>

Ernests Brastiņš: “Mūsu dievestības tūkstošgadīgā apkarošana”

Ļoti vērtīgs ziņu avots cilvēkiem, kas vēlas uzzināt patiesību par savas tautas vēsturi pirms krustnešu iebrukuma, par saviem senčiem – tātad arī par sevi. Domāta cilvēkiem, kas vēlas izveidot sevī izpratni par to, kas šobrīd notiek Latvijā, jo situācija ir ļoti līdzīga tai, kāda tā bija pirms tūkstoš gadiem. Tas, ko mūsdienās skolās māca par šo vēstures posmu ir ļoti tāls no patiesības. Vēstures sagrozīšana ir radīta apzināti, lai grautu mūsu tautas pašapziņu, un lai to atkal varētu noziedzīgi pakļaut un izmantot savām savtīgām interesēm cita lielvalsts – šoreiz Eiropas Savienība. Grāmatas autors atklāti stāsta, ka mūsu senču zināšanas bija ļoti augstvērtīgas – viņi prata dzīvot saskaņā ar sevi un apkārtējo vidi, stāsta, kā viņi tika vardarbīgi pievērsti kristietībai un paverdzināti visās dzīves jomās – materiāli un garīgi. Šeit paustās zināšanas palīdzēs lasītājiem apzināties savu vērtību un līdz ar to rosinās domāt par risinājumiem, lai nepieļautu vēstures notikumu atkārtošanos.
(.pdf)

Gundars Valdmanis: “Starp dzirnakmeņiem”

Šī savā ziņā ir unikāla grāmata, viens no obligātiem jaunlaiku vēstures un sabiedrisko procesu mācību līdzekļiem katram, kurš grib nopietni darboties sabiedriskā lauciņā. Grāmata dod ieskatu sabiedrību reāli vadošos spēkos un to darbības metodēs. Lasot, jāmēģina mācīties un jācenšas bargi netiesāt grāmatas varoņus, jo nevar zināt, cik gudri un tīri paši rīkotos līdzīgā situācijā.
(.doc 7MB, .html)

Imants Lešinskis: “Kalpības gadi”

Bijušā VDK virsnieka (pārbēga uz ASV 1978.gadā, mira mīklainos apstākļos 80-ajos gados) autobiogrāfisks darbs. Aprakstītas LPSR VDK darbības metodes, tai skaitā darbā ar trimdas tautiešiem, nosaukti daudzi pazīstami uzvārdi.
(sekojot šai norādei, pieejama .pdf datne)

N.Senčenko: “Iznīcināšanas sabiedrība – „demokrātisko reformu” stratēģiskā perspektīva” (tulkojuma fragmenti)

Ukraiņu profesora 2004.gadā izdota grāmata par sabiedrības, kas savas nezināšanas pēc, pati sevi iznīcina (t.s.īznīcināšanas sabiedrības), veidošanas metodēm t.s.”zelta milijarda” koncepcijas (pasaules iedzīvotāju skaita samazināšana līdz 3 miljardiem cilvēku) realizācijas ietvaros. Autors par pamatu ņem Ukrainu, bet viss sacītais vistiešākā veidā attiecas uz visām exPSRS republikām, tai skaitā Latviju (jo visur šie procesi ir ļoti līdzīgi).
(tulkojuma fragmenti – .doc, .html)

Jānis Kučinskis: “Dzīve karastāvoklī”

Pasaules ģeopolitisko tendenču, kas izklāstītas pirmajās divās grāmatās, apskata turpinājums, sarakstīta 2002.gadā.Šis darbs ir īpaši ievērojams ar t.s.”civilizētās” pasaules “varoņdarbu” hronoloģisku uzskaitījumu un Latvijas integrēšanas ES salīdzinājumu ar krustnešu veikto baltu cilšu pakļaušanu.
(.doc)

Jānis Kučinskis: “Jaunā pasaules kārtība un mēs paši”

Viens no bijušajiem Pilsoņu kongresa līderiem pārskatāmā un interesantā formā izklāsta pasaules ģeopolitiskās tendences, pieskaroties arī Latvijas notikumiem (grāmata sarakstīta 2000.gadā).
(.doc,.html)

Jānis Kučinskis: “No interešu kariem uz interešu harmoniju”

Autors turpina savā pirmajā grāmatā iesākto tematu par globālās pārvaldes metodēm un mēģina atbildēt uz jautājumu “Ko darīt?”
(.doc,.html)

Muammārs Kadāfi: “Zaļā grāmata”

Kopš 2012.gada janvāra Latvijas lielākajās grāmatnīcās ir pieejama filozofa un Lībijas tautas līdera Muammāra Kadafi „Zaļā grāmata”. Lai arī tā sarakstīta tālajos 1970-tajos gados, lielākā daļa tajā skarto tēmu ir aktuālas un vismaz pārdomu vērtas arī mūsdienās.

Kadafi idejas izvērtējamas, ņemot vērā Latvijas pieredzi, mūsu kultūras savdabību un daudzus citus apstākļus. Lasītāju tās var rosināt uz pārdomām, kā varētu uzlabot stāvokli mūsu valstī. >>lasīt tālāk >>

Pauls Jurevičs: “Variācijas par moderno cilvēku”

Brīvvalsts laiku filozofijas profesora emigrācijā (1956.g.) filozofisku eseju krājums par mūslaiku cilvēka izaicinājumiem. Filozofiskas pārdomas par sāpīgām, joprojām aktuālām tēmām.
(.doc, .html)

K.Balodis: ‘Latvijas izveidošana (1918. gada 22.decembra priekšlasījums)’

Ievērojamais latviešu ekonomists Kārlis Balodis ir dzimis 1864. gada 20. jūnijā kalēja ģimenē Koknesē. Divu gadu vecumā viņš palika bez tēva. Balodis nav gājis skolā, lasīt un rakstīt ir mācījies pie kādas vācu dāmas. Pašmācības ceļā viņš sagatavojās ģimnāzijas gala eksāmeniem un kā eksterns tos nokārtoja 1883. gadā Jelgavas ģimnāzijā. Tad Balodis studēja Tērbatas Universitātē, Teoloģijas fakultātē, ko pabeidza 1887. gadā un 1888. gadā tika iesvētīts par luterāņu mācītāju. 1891. un 1892. gadā studēja ģeogrāfiju Jenas Universitātē. No 1893. līdz 1895. gadam bija luterāņu draudzes priesteris Krievijas pilsētā Zlatoustā Urālos. No 1894. gada iesaistījās sociāldemokrātu kustībā, iepazīstoties ar Raini un P.Stučku. Rainis vēlāk dēvēja Balodi par “to krietnāko un gudrāko latvieti”, savukārt Stučka kļuva par Baloža niknāko ienaidnieku.
>>lasīt tālāk >>